MPiPS Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
A A A
A A A
banerbaner
Strona główna

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej warunkiem dostępu do ubiegania się o środki pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych na realizację usług wsparcia ekonomii społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

W ramach procesu akredytacji, przy zastosowaniu zestawu standardów jakościowych i efektywnościowych zweryfikowana zostanie jakość usług wsparcia świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Otrzymanie akredytacji będzie wymagało zatem spełnienia warunków formalnych oraz uzyskania rekomendacji zespołu ekspertów analizujących programy doradcze i szkoleniowe, założone rezultaty oraz kompetencje kadr podmiotów realizujących usługi.

 

Powiązanie możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z posiadaniem akredytacji usług przez podmiot lub podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jak najwyższej jakości usług wsparcia, a także ciągłości świadczenia tych usług przez najlepsze Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Wprowadzenie takiej zależności wynika zarówno z doświadczeń okresu programowania 2007-2014, jak i z oczekiwań Komisji Europejskiej. W tym kontekście, kluczowe jest zagwarantowanie, że usługi te będą silnie nakierowane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie stabilności funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

 

Ostateczny zakres standardów oraz regulamin przeprowadzania procesu akredytacji będące efektem pracy początkowo ekspertów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, a następnie Komitetu Akredytacyjnego działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej zostały zaakceptowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując status obowiązujących.

 

Wyrażam przekonanie, iż tak opracowany system akredytacji wypełni stawiane przed nim zadania, tworząc trwałe ramy funkcjonowania najwyższej jakości instrumentów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

 

Krzysztof Więckiewicz

Dyrektor DPP w MPiPS

Przewodniczący Komitetu Akredytacyjnego

Aktualności
Informacje dotyczące systemu akredytacji AKSES.
17.06.2016

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat systemu akredytacji na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualne wyniki procesu akredytacji OWES.
12.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wynikami akredytacji OWES.

Wyniki procesu akredytacji OWES.
25.09.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami procesu akredytacji OWES ze wszystkich województw.

Postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne audytów akredytacyjnych.
30.07.2015

Uprzejmie informujemy, że wszczęto postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne audytów akredytacyjnych w 7 Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej, dla których nie zgłoszono ofert w postepowaniu z dnia 16 lipca br.

 

W związku z tym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postepowaniu, odpowiednio dla części wydzilonych dla każdego z 13 województw. 

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia br. Planowany termin finalizacji zamówienia - 15 września br.

 

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego znajdą Państwo na stronie crzl.gov.pl.

Wyniki akredytacji w woj. śląskim, łódzkim i wielkopolskim.
23.07.2015

 

Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu akredytacji OWES z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz autoryzował decyzję Komitetu Akredytacyjnego wyrażoną uchwałami podjętymi na posiedzeniu Komitetu dnia 6 lipca br. oraz nadał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości zgodnie z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego wynikającym z przedmiotowych uchwał.

 

Wyniki procesu akredytacji zostały opublikowane na stronie www.akses.crzl.gov.pl w zakładce "akreytowane OWES" oraz  przekazane do jednostek pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

 

 

Uchwala_nr_11_Komitetu_Akredytacyjnego.PDF

 

Uchwala_nr_12_Komitetu_Akredytacyjnego.PDF

 

Uchwala_nr_13_Komitetu_Akredytacyjnego.PDF

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na usługi audytu
22.07.2015

Dotyczy postępowania przetargowego na zrealizowanie usługi audytu w 45 Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne audytów akredytacyjnych.
16.07.2015

Uprzejmie informujemy, że wszczęto postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne audytów akredytacyjnych w 45 Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

W związku z tym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postepowaniu, odpowiednio dla części wydzilonych dla każdego z 13 województw. 

Termin składania ofert upływa 23 lipca br. Planowany termin finalizacji zamówienia - 4 września br.

 

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego znajdą Państwo na stronie crzl.gov.pl.

Czynności audytorskie w OWES.
07.07.2015

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością ponownego wyłonienia Zespołów Audytowych planowany termin wznowienia czynności audytorskich w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej przewidziany jest na sierpień 2015r.

Pragniemy zapewnić, że Jednostka Akredytacjna dokłada najwyższej staranności w celu realizacji kolejnych audytów w OWES, które nie zostały objęte czynnościami przez dotychczasowego wykonawcę.

O szczegółowym harmonogramie planowanych czynności audytorskich, będziemy Państwa informować bezzwłocznie po wyłonieniu wykonawców.

Wstrzymanie audytów w OWES.
11.06.2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konieczności zakończenia współpracy z Wykonawcą wyłonionym  w celu realizacji audytów w OWES, Konsorcjum Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka – Audyty Sp. z o.o., kolejne audyty w OWES zostają wstrzymane.  Proces akredytacji zostanie wznowiony bezzwłocznie po wyłonieniu wykonawców audytów, zawarciu umów i opracowaniu zaktualizowanego harmonogramu. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Wykonawca nie wywiązał się z realizacji przedmiotu umowy w oznaczonym czasie, przekazując Zamawiającemu wyłącznie raporty z audytów przeprowadzonych w woj. łódzkim, śląskim i wielkopolskim. Pragnę podkreślić, że wstrzymanie procesu akredytacji nie dotyczy woj., w których audytu zostały przeprowadzone.  

Projekt “Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny